Sınavlarda Sağlık Raporu ile İlgili Duyuru

Dumlupınar Üniversitesinin sınavlarda alınan sağlık raporları ile ilgili yönetmeliği dikkate alınarak;

  1. Öğrenciler raporlu oldukları zamanlarda girdikleri tüm sınavlar geçersiz sayılacaktır. Raporlu olduğu halde sınava giren öğrencinin mazeret sınav haftasında sınava girebilmesi için mazeret sınav dilekçesi doldurarak bölüm sekreterliğine vermesi gerekmektedir. Aksi taktirde sınava girmemiş kabul edilecektir.
  2. Rapor alındığı tarih ve saatten itibaren 3 iş günü içerisinde mazeret sınav dilekçesi ile birlikte ilgili bölüm sekreterliğini verilmelidir. Aksi taktirde öğrenciler mazeret sınav listesinde yer alamayacağından sınava giremeyeceklerdir.

Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir;

Mazeret sınavları MADDE 28 -

(1) (Değişik:RG-08/09/2016-29825) Derslere devam şartını yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması ve gerekçesinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.

(2) (Değişik:RG-08/09/2016-29825) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışında kalan sınavlara mazeret sınavı açılmaz.

(3) Üniversiteyi veya Türkiye'yi temsilen görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) (Değişik:RG-08/09/2016-29825) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır. Faksla yapılan başvurularda öğrenci, mazeretini gösteren belgenin aslını sınav tarihine kadar ilgili meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına teslim etmek zorundadır.

(5) Mazereti ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir. 

16 Mayıs 2017, Salı / 199 defa okundu.