Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu

Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılı Kurum içi Yatay Geçiş başvurusunda bulunan Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal öğretim 201517121034 nolu öğrencisi Halil İbrahim DURAN ile Rekreasyon Bölümü Normal öğretim 201517141009 nolu öğrencisi Berke KATIRCI'nın Kurum içi Yatay Geçiş değerlendirilmesinde Özel Yetenek Sınav Puanı yerine Özel Yetenek Standart Sapma Puanları kullanılarak sehven yapılan hata nedeniyle yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Bu nedenle; sonuçlar  aşağıdaki hali ile yendien ilan edilmiştir.

13 Eylül 2017, Çarşamba / 249 defa okundu.