KAYIP LİSANS DİPLOMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN İKİNCİ NÜSHALARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgeler için ikinci nüsha düzenlenmesi

Madde 5 -

(1) Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ve diğer belgeleri kaybedenler ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede bir kez kayıp ilanı verirler. Kayıp ilanında kayıp belgenin nereden alındığı, numarası, mezuniyet tarihi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır. 

(2) Belgesini kaybeden kişi belgesini aldığı birime gerekçeli bir başvuru dilekçesi ve ekinde, kayıp ilanının çıktığı gazete, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf ve belge makbuzu ile birlikte başvurur.

(3) Başvuruların incelenmesi sonucu ikinci nüsha belge talebinin uygun bulunması halinde, kaybedilen asıl belgeye ait bilgilerin de bulunduğu birim yönetim kurulu kararı ve rektörlük oluru ile kayıp belgenin ikinci nüshası hazırlanır. Söz konusu belgeler için düzenlenen ikinci nüsha belgenin zayi olması halinde, belgenin kaçıncı kez düzenlendiği yönetim kurulu kararında belirtilir.  

Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, Pazartesi