Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KURULU

S.No

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr. Adnan ERSOY

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AKIN

Koordinatör

3

Doç. Dr. Alparslan ÜNVEREN

Üye

4

Doç. Dr. Çetin ÖZDİLEK

Üye

5

Prof. Dr. Yağmur AKKOYUNLU

Üye

6

Doç. Dr. Halil BİŞGİN

Üye

7

Doç. Dr. Mihri Barış KARAVELİOĞLU

Üye

6

Fakülte Sekreteri İhsan ALPUL

Üye

Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, Cumartesi