11. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

11. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

TÜBED tarafından organize edilen bilimsel etkinlikler kapsamında düzenlenecek olan 11. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek olup kongremiz için alanımızın tüm paydaşlarını 20-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Kütahya’ya davet ediyoruz.

Ülkemizdeki araştırmacıların beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanına ve sporun diğer disiplin alanlarına özgü yeni araştırmalarının sesi olmayı bir mesleki sorumluluk olarak görüyoruz. Dünyada herhangi bir ülkedeki eğitim modellemelerinin uyarlanmasından yeni ve yaratıcı uygulamalara kadar beden eğitimi ve spor alanında eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmeye yönelik yapılmış/yapılmakta olan her çalışmayı önemsiyoruz. Üniversitelerin ilgili fakülte/yüksekokullarındaki akademisyenleri, saha çalışmalarıyla farklılıklarını kongremize yansıtabilecek öğretmenlerimizi ve bağımsız araştırmacıları kongremize bir değer katmak üzere bekliyoruz.

Özgün akademik ve uygulamalı çalışmalarınızla zenginleştireceğiniz 11. Kongremizde, 20-22 Ekim 2023’te Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde buluşmak dileğiyle...

Saygılarımızla...

Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023, Cuma