Rekreasyon

Mihri Barış Karavelioğlu

0 (274) 2270458 (139)
mbaris.karavelioglu@dpu.edu.tr

Oğuzhan Yüksel

Dr. Öğr. Üyesi

dr.öğr. üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon
0 (274) 265 20 31
oguzhan.yuksel@dpu.edu.tr

Osman Gümüşgül

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon
0 (274) 227 04 58 (152)
osman.gumusgul@dpu.edu.tr

Aytül Eynur

Öğr. Gör.

AKADEMİSYEN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
0 (274) 265 20 31 (6977)
aytul.eynur@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, Salı