Misyon - Vizyon

Misyonumuz;

Fakültemiz bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü öğrencilerimize teorik ve uygulamaya yönelik dersleri vererek, güçlü teorik alt yapımız ile üst düzey uygulama bilgi ve becerisine sahip, etik değerleri geliştiren ve koruyan, araştırmacı, yenilikçi, analitik düşünen, sporun multidisipliner yeterliliğine sahip uzman spor insanları yetiştirmektir.

Vizyonumuz;

Eğitim ve öğretim programları yenilikçi, paylaşımcı ve yol gösterici yapısıyla; Beden Eğitimi ve Spor alanında örnek gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih edilen, eğitim- öğretim kalitesi ve bilimsel sportif başarıları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, bünyesinde bulunan bölüm ve programları ile alanlarında eğitim veren üniversitelerin en iyileri arasında yer almaktır.

Değerlerimiz;

1. Ülke ve insanlığa faydalı olmak,

2. Mesleki etik sahibi olmak,

3. Sevgi, saygı ve dayanışma kültürüne sahip olmak,

4. Yüksek ahlaki ve insani değerleri benimsemek,

5. Sporu; sağlık, dostluk, kardeşlik gibi değerlerde aracı olarak görmek,

6. Bilimsel ve araştırmacı kimlik kazandırmak,

7. Çevre ve topluma karşı sorumluluk bilinci kazandırmak,

8. Girişimci, yenilikçi ve dinamik gençleri yetiştirmek,

9. İleri teknolojiye sahip çağdaş toplum oluşturmak,

10. İnsanlara sağlıklı yaşam için bilinçli egzersiz yapmayı kazandırmak.

Hedeflerimiz;

1. Ülkemize ve insanlığa faydalı, yüksek ahlaklı ve üstün mesleki etiğe sahip ve ileriteknolojiyi kullanabilen bilimsel yönü güçlü spor eğitimcileri yetiştirmek,

2. Yenilikçi ve ilerici eğitim öğretim kadrosunu geliştirmek,

3. Sporda Uluslararası düzeyde gelişimleri takip ederek, nitelikli araştırmalar yapmak,

4. Öğrencilerimizi sporun her türlü hizmeti alanında çalışabilir hale getirebilmek için spor federasyonları, ilgili kuruluşlar ve spor kulüpleri ile iş birliği yapmak,

5. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak,

6. Ülkemizi temsil eden milli sporcularımıza destek olmak,Fakültemiz; yurt içi ve yurt dışından benzer eğitim kurumlarıyla yakın ilişkiler içinde bulunmakta ve iş birliğini sürdürmektedir. Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerinden oluşmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, Salı